• Tutvu lähemalt uudse lahendusega

  Teeme raamatupidamise lihtsaks.
  Kuidas see on võimalik?

  Vaata videot ...

 • Interaktiivne raamatupidamisteenus Sinu arvutis ja nutitelefonis!

  Automaatsed toimingud. Reaalajas info.
  Digitaalsed dokumendid.

  Packages

Eesti Raamatupidamiskeskuse
veebikeskkonna kasutustingimused
 
Kehtivad alates 01.03.2013
 1. Kasutatavad mõisted:
  • Tarkvara – Eesti Raamatupidamiskeskus OÜ-le (edaspidi RK) kuuluv veebipõhine tarkvara, millele on võimalik ligi pääseda domeenil raamatupidamiskeskus.ee ja selle alamdomeenidel.
  • Kasutaja – Tarkvara kasutav isik.
  • Leping – RK ja Kasutaja poolt esindatud juriidilise isiku vahel sõlmitud Tarkvara kasutamise leping.
 2. Füüsilisest isikust Kasutaja isikuandmete töötleja on RK või RK lepinguline partner.
 3. Kasutaja on kohustatud sisestama Tarkvarasse oma õiged kontakt- ja isikuandmed. RK ei vastuta Kasutaja poolt valesti sisestatud andmete tõttu tulenevate probleemide eest ega kanna võimalikke tekkinud kahjusid.
 4. RK tagab Kasutaja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
 5. RK ei avalda Tarkvaras olevaid andmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul kui see on tarvilik Lepingu ja/või kasutustingimuste täitmiseks ning seaduses ettenähtud juhtudel. RK-l on õigus lubada oma lepingulistele partneritele ligipääs Tarkvara andmetele Lepingu ja/või kasutustingimuste täitmiseks.
 6. RK jätab endale õiguse Kasutaja kontaktandmetele informatsiooni edastamiseks RK poolt pakutavate teenuste kohta, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on kirjalikult avaldanud vastupidist soovi.
 7. Kasutaja kohustub Tarkvara kasutama sihtotstarbeliselt ja heasoovlikult. RK-l on õigus Kasutaja ligipääs Tarkvarale koheselt ning ette hoiatamata piirata juhul, kui Kasutaja eirab kasutustingimusi või Lepingu tingimusi, tegeleb ebaseadusliku tegevusega või muul moel kahjustab oluliselt RK huve.
 8. Kui Kasutaja võimaldab oma kontole ligipääsu kolmandatele isikutele, siis jääb nende tegevuse eest RK ees vastutavaks liitunud Kasutaja.
 9. RK ei avalda kasutaja ligipääsukoode kolmandatele isikutele. Välja arvatud seadusega ettenähtud juhul.
 10. RK-l on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta. Muudetud Kasutustingimused avaldatakse RK veebilehel ja need muutuvad kehtivaks veebilehel avaldamise hetkest. Iga Kasutajat eraldi Kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata. Tarkvara kasutamine loetakse Kasutaja nõustumuseks järgida kehtivaid Kasutustingimusi.
 11. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.